Kinderopvang Langedijk

Welkom bij de Kinderopvang Langedijk, de plek waar alles draait om het kind!
meer...

Tussenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang

Op RKBS St. Joseph, Heerhugowaard-Noord bieden wij tussenschoolse opvang aan.
Kinderen die naar de basisschool gaan, kunnen tussen de middag overblijven. Dat doen we in de school zelf. Na het eten en spelen zorgen wij dat de kinderen weer op tijd in de klas zitten.

Begeleiding bij de TSO
Tijdens de tussenschoolse opvang is het belangrijk dat er voldoende begeleiding is.
Er wordt 1 overblijfkracht ingezet per 15 kinderen met een uitloop naar 20 kinderen. Op de TSO werken ervaren pedagogisch medewerkers vanuit de SKL.
De kinderen die overblijven variëren in leeftijd van 4 t/m 13 jaar. Het is logisch dat zij verschillende interesses en behoeftes hebben. Wij houden daar rekening mee. De jongste kinderen vinden het vaak prettig om in de directe nabijheid van een overblijfkracht te spelen of om samen iets te doen. Er is altijd iemand in de buurt om een oogje in het zeil te houden en om waar nodig de helpende hand te bieden. Wij vinden het belangrijk dat voor jonge kinderen die hulp voelbaar nabij is. De wat oudere kinderen gaan meestal liever hun eigen gang. Onze overblijfkrachten zullen met oudere kinderen op basis van vertrouwen afspraken maken. We zien er op toe dat er geen kinderen worden buitengesloten en zijn alert op pestgedrag.


Pedagogische richtlijnen voor overblijfkrachten in de TSO
De pedagogisch medewerkers hanteren de volgende pedagogische richtlijnen:

  • De medewerkers zorgen ervoor dat er een prettige sfeer is waarin kinderen rustig hun boterham kunnen eten, tot rust komen en er aandacht is voor elkaar.
  • Zij zijn alert op de individuele behoeftes van een kind en spelen daar op in. Kinderen zullen zich daardoor snel veilig en vertrouwd voelen.
  • Wanneer de medewerkers kinderen aanspreken lopen ze naar hen toe en spreken hen op rustige wijze aan. Ze reiken de kinderen duidelijke regels en grenzen aan.
  • Oudere kinderen zijn al op zoek naar zelfstandigheid. De medewerkers laten hen met eigen oplossingen komen en luisteren naar hun argumenten.

Verzorging, voeding en hygiëne
De algemene en persoonlijke hygiëne worden tijdens de TSO in de gaten gehouden. De kinderen wassen hun handen voor het eten en na het toiletgebruik.

Er wordt gezamenlijk gegeten (per groep/groepsindeling). Een gezellige sfeer aan tafel werkt stimulerend. Samen eten we een boterham die de kinderen zelf meenemen. Voor drinken wordt gezorgd. De kinderen kunnen kiezen tussen water, thee, melk of karnemelk. 

Wij zijn er alert op dat kinderen die naast elkaar zitten elkaar stimuleren of helpen en elkaar niet negatief beïnvloeden. Wij laten kinderen in alle rust en in hun eigen tempo eten.

Wij zien toe op het gebruik van tafelmanieren, zoals respect voor elkaar, niet met volle mond praten, niet boeren en geen grof taalgebruik.

Wij zien erop toe dat kinderen drinken en minimaal 1 boterham eten.
Wanneer een kind niet wil eten zullen wij het kind stimuleren om toch iets te eten. Wij zullen het niet gegeten brood in de trommel laten zitten, zodat ouders kunnen zien dat hun kind niet alles heeft. Indien nodig zullen wij een briefje in de trommel achterlaten. Wanneer een kind ziek is/wordt zullen wij contact opnemen met de ouders en informeren wij de betreffende leerkracht van de school. Bijzonderheden tijdens de TSO zullen overgedragen worden aan de leerkrachten.


Activiteiten
Tussenschoolse opvang is “vrije tijd” voor kinderen. Dit betekent dat kinderen mogen spelen in de daartoe bestemde ruimtes en/of buiten. Zij maken zelf een keuze uit het aanbod en met wie ze dat willen gaan doen. Wij stimuleren samenspel.

  • Bij het aanbod van een activiteit wordt dit zoveel mogelijk afgestemd op de leeftijd, behoeftes en wensen van de kinderen.
  • Wij leren kinderen zorgvuldig om te gaan met materialen en laten hen meehelpen met opruimen. De kinderen worden aangesproken op hun verantwoordelijkheden.
  • Het streven is dat alle kinderen ook even naar buiten gaan voor de nodige beweging en om een frisse neus te halen. Bij slecht weer is er binnen voldoende speelgelegenheid.


Nieuwe klanten melden zich aan via het aanmeldingsformulier onder de pagina 'Aanmelden'.

Voor de incidentele opvang kunt u zich aanmelden via de lijsten op de school of per e-mail. Nieuwe klanten dienen zich eerst aan te melden.

Kinderopvang Langedijk is niet aansprakelijk voor het zoekraken en/of beschadigen van meegebrachte spullen en/of kleding.

De TSO afspraken zijn een onderdeel van de leveringsvoorwaarden. Voor de afspraken, klik hier.

Op onze TSO zijn de kinderen altijd welkom! Er is altijd plek!