Kinderopvang Langedijk

Welkom bij de Kinderopvang Langedijk, de plek waar alles draait om het kind!
meer...

Ouderraden

Ouderraden

Medezeggenschap ouders

Ouders die zich sterk betrokken voelen bij de gang van zaken op de locatie en die daar hun bijdrage aan willen leveren, kunnen lid worden van de lokale ouderraad (LOR).

De formele taken en bevoegdheden van de LOR zijn vastgelegd in de Wet Kinderopvang. Het is daarnaast aan de leden van de ouderraad om samen met de betreffende regiomanager de verdere inhoud en werkwijze van de participatie te bepalen. Deze zijn vastgelegd in het reglement voor een oudercommissie. Overleg tussen de leden van de LOR en Kinderopvang Langedijk vindt hoofdzakelijk plaats op het niveau van de regiomanager. Samenwerking bij het organiseren van bijzondere gelegenheden zal vaak samen met de pedagogische medewerkers zijn. De lokale ouderraden bij Kinderopvang Langedijk hebben ervoor gekozen het advies- en instemmingsrecht lokaal te houden.

De centrale ouderraad (COR) bestaat uit de voorzitters van de LOR-en. Hierdoor zijn de verschillende lokale ouderraden vertegenwoordigd. Eens per kwartaal vergadert de COR. Deze vergadering wordt bijgewoond door de directeur. In deze vergadering worden punten van advies of instemming toegelicht door de directeur, eventueel bijgestaan door een stafmedewerker. Hier gaat het om bijvoorbeeld kwaliteitsdocumenten en de tarieven.

Heeft u interesse in deelname in één van onderstaande ouderraden? Stuur dan een e-mail naar de voorzitter van de betreffende raad, via het e-mail adres dat bij de regio vermeld staat.

Kinderopvang Langedijk heeft de volgende lokale ouderraden:

Regio Zuid:
Contact:lor-zuid@kinderopvanglangedijk.nl

Vestigingen:
KDV: Stampertjes, Twiddel
Peuterspeelzaal: de Peuterboei, de Peutertuin
BSO: de Hasselbraam, Spijtebijt, de Torenkamer, De Boei

Regio Midden
Contact: lor-midden@kinderopvanglangedijk.nl

Vestigingen
KDV: Tierlantijn
Peuteracademie: Boekenwurmpje
Peuterspeelzaal:  Knots
BSO: de Jubeltrein, Krullevaar, Waaidorp

Regio Noord
Contact:lor-noord@kinderopvanglangedijk.nl

Vestigingen
KDV: de PetteVlet
Peuteracademie: de Kleine Veert
Peuterspeelzaal: de Kleine Baai, de Ottertjes
BSO: Ziezo, Wiplala, de Bontebaai

Ouderraad Jungle Rock
Contact: info@kinderopvanglangedijk.nl

Ouderraad het Mozaiek
Peuterspeelzaal Het Parapluutje
Contact: info@kinderopvanglangedijk.nl

Ouderraad Heerhugowaard
Peuterspeelzaal: Het Parapluutje Heehugowaad, de Ukkehut en binnenkort De Helix
Contact: info@kinderopvanglangedijk.nl

Gastouderbureau
Contact: lor-gastouderbureau@kinderopvanglangedijk.nl