Kinderopvang Langedijk

Welkom bij de Kinderopvang Langedijk, de plek waar alles draait om het kind!
meer...

Ouderraad regio Midden

Ouderraad regio Midden

Voorstellen: Marloes Bak, voorzitten LOR-Midden

Hoe lang zit je al in de LOR-Midden en wat is jouw rol?
Sinds 2012 lid van de ouderraad, en daarna voorzitter geworden.
 
Waarom ben je bij de ouderraad gegaan en wat vind je er leuk aan?
Je bent betrokken bij de opvang waar je kind veel tijd doorbrengt. Je hoort meer en kan meedenken/adviseren over het reilen en zeilen binnen de organisatie. 
 
Welke locaties vertegenwoordigt LOR-Midden?
Tierlantijn en BSO Krullevaar in Broek op Langedijk en Waaidorp. Jubeltrein hoort bij Mozaïek, maar deze LOR is nog niet op volle kracht dus draaien zij mee met Midden.
 
Waarom is deze ouderraad samengevoegd voor meer locaties?
Mozaïek is startende en een ouderraad voor BSO en School is zo makkelijk nog niet. Je hebt te maken verschillende wetgeving en dus is men nog zoekende naar de juiste vorm van ouderbetrokkkenheid.
 
Kan je paar taken opnoemen die je uitvoert in de LOR?
Jaarlijks geeft de Lor adviezen tav tarieven, pedagogisch beleid en voedingsbeleid.
 
Hoe vaak vergaderen jullie?
4 keer per jaar
 
Wat zou je ouders willen vertellen om ook na te denken over een rol in de ouderraad bij SKL?
School en opvang komen steeds meer tot elkaar en dat zal je ook zien in de opvang en ondersteuning op school. Het is leuk hierover mee te denken. Daarnaast is SKL altijd op zoek naar verbeteringen en de ouderraad kan hierbij adviseren. Je bent een tolk van andere ouders naar SKL.

 
Regio Midden Contact: lor-midden@kinderopvanglangedijk.nl
 
Vestigingen KDV: Tierlantijn
Peuteracademie: Boekenwurmpje
Peuterspeelzaal: Knots en Siep
BSO: Jubeltrein, Krullevaar, Waaidorp