Kinderopvang Langedijk

Welkom bij de Kinderopvang Langedijk, de plek waar alles draait om het kind!
meer...

Flexibele opvang 0-4 jaar

Flexibele opvang 0-4 jaar

Wij bieden flexibele opvang aan op alle kinderdagverblijven. Bij flexibele opvang is toegestaan dat een kind gedurende de week gebruik maakt van twee stamgroep ruimtes.

Vanuit de opgebouwde ervaring is gebleken dat deze vorm van opvang een aangepaste aanpak van de pedagogisch medewerkers vraagt en daarnaast ook meer flexibele werktijden;er zijn vast breng- en haalmomenten en het dagprogramma wordt afgestemd op de aanwezigheid van de kinderen. Bij het opstellen van het dagprogramma wordt vooral gekeken naar de structuur en rust voor de kinderen.

Om bovengenoemde redenen hebben wij ervoor gekozen om flexibele opvang per vestiging aan te bieden op een speciaal daarvoor bestemde groep. In deze groep is de flexibele opvang een aanvulling op de vaste, structurele opvang, wat zorgt voor een stabiele basis. Als u al vaste dagen afneemt op het kinderdagverblijf en deze dagen inwisselt voor meer flexibiliteit, wordt uw kind overgeplaatst naar de groep die aangewezen is voor flexibele opvang.
Wij hechten grote waarde aan regelmaat voor het kind, wat resulteert in de hieronder genoemde afspraken:

Reserveren en afmelden van dagdelen altijd via het ouderportaal.
Minimale afname van 30 uur per maand. U kunt u deze uren spreiden over een kwartaal, met een totale minimale afname van 90 uur.
Niet afgenomen uren vervallen aan het eind van het kwartaal. Extra afgenomen uren vraagt u aan 'Op rekening' en worden iedere maand in rekening gebracht rond de 15e van de maand.
Bij een combinatie van flexibele opvang en reguliere opvang, vervalt de verplichte afname van 30 uur per maand.
Reservering van dagdelen minstens 15 dagen vooraf, daarna op basis van beschikbaarheid.
Annuleren van een gereserveerde dag is mogelijk tot 2 weken voor de betreffende dag.
Ruilen:  Flexibele opvangdagen kunnen niet worden geruild.

Flexibele opvang valt onder de Wet Kinderopvang. Onder bepaalde voorwaarden kunt u hiervoor kinderopvang toeslag aanvragen. Voor meer informatie zie www.toeslagen.nl. Nieuwe aanvragen voor kinderopvangtoeslag moeten uiterlijk binnen een maand na de startdatum aangevraagd worden.

Voor meer informatie klik hier.